Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Velkommen!

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Siden 2012 har vi hatt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Det er etablert en egen nettside for denne tjenesten - se www.aktivung.no.

VHSS er akkreditert etter CARF (internasjonal standard for programkvalitet).

 

Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:

1.  Avtaler med Helse Nord RHF
  • Henvisning kreves og sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN (velg «Henvisningsrutiner rehabilitering i private institusjoner» og deretter "Henvisningsskjema Helse Nord fyll-inn-versjon". Da lastes det ned et skjema som kan brukes.)
  • Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel) 
  • Døgn- og dagopphold uten egenandel

2.   Privat finansiering (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.l).      
  • Ta kontakt for tilbud.

 

 

 

 

«Tilbake