Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Familieopphold for familier som har barn/ungdom med revmatisk sykdom og smerter i ledd

Er hverdagen utfordrende? Blir fokuset lett på begrensningene? Er det vanskelig å få til en aktiv hverdag i familien? Hvordan er det å leve i en familie hvor noen stadig har smerter? Er det vanskelig å være søsken i en slik situasjon? Da kan dette være et opphold for deg og din familie!

 

Målsetting

Mestring og trygghet i aktivitet for hele familien

Bedre samhandling i nettverket

 

Målgruppe

Familier som har barn i alderen 1.-4. klasse.

 

Litt om innholdet i familieoppholdet
- tilpasset fysisk aktivitet i teori og praksis
- utprøving av ulike aktiviteter
- kroppsøving – et viktig fag for alle!
- å leve med revmatisk sykdom
- tretthet og smerter - mestringsstrategier
- samtaler foresatte / søsken hver for seg med ulike tema    
- positiv grensesetting
 - likemannsarbeid

 

Bilder fra tidligere opphold kan du finne her.

 

Nettverksdag / kurs

Valnesfjord Helsesportssenter inviterer personer fra den enkelte families nettverk til å delta på dagskurs. Eksempel på formelt nettverk er skole (kroppsøvingslærer, lærer, assistent) og primærhelsetjeneste (helsesøster, fysioterapeut, ergoterapeut). Andre vi ønsker å nå er støttekontakt, aktivitetskontakt, avlastningsfamilie, besteforeldre eller andre som står familien nær.

Nettverkskurset er gratis, men kostnader til reise, opphold og bespisning må besørges av den enkelte deltager. Program for nettverkskurset er ikke klart.  

 

Tidsrom

27.04. - 10.05.2014. Oppholdet er 2-delt, i tidsrommet 27. april - 3. mai er barnet og en ledsager innlagt v/Valnesfjord Helsesportssenter. Resten av familien kommer til innleggelse 4. mai, slik at i uke 2 av oppholdet er hele familien samlet.

 

Ledsager
Dersom mor eller far har samme problematikk som barnet, ønsker vi at det er han / hun som er ledsager den første uken av oppholdet. 
Du kan lese mer om ledsagerfunksjonen her her

 

 

 

Samarbeidspartnere

 Det jobbes for å få til et samarbeid med BURG og barneavdelingen ved Nordlandssykehuset Bodø.
 

 

Søknad

Søknadsskjema finner du her.  For å få bedre plass til å skrive anbefales det at søknadsskjemaet lastes ned og fylles ut elektronisk.
Søknaden må i tillegg inneholde en kort begrunnelse for anbefaling. Alle familiemedlemmene må nevnes med navn og fødselsdato (for å få finansiert reise og opphold via Folketrygden).
Søknad fremmes gjennom lege.
Søknaden merkes "familieopphold"
 
Søknadsfrist er 15. februar.

 

Skole

Barna med diagnose har skole den først uka av oppholdet. Andre uke av oppholdet, når hele familien er til stede, er det ikke skole. Du kan lese mer om skoleavdelingen på helsesportssenteret her.

 

Finansiering

For alle som innlegges ved Valnesfjord Helsesportssenter dekker Folketrygden reise og opphold.  Foreldre som ledsager sitt barn under oppholdet kar krav på opplæringspenger etter Folketrygdloven § 9-13.

 

Kontaktpersoner

Valnesfjord Helsesportssenter

Kjersti Falck, spesialsykepleier/koordinator, tlf 75 60 21 00, e-post kjersti.falck@vhss.no

eller teamsjef Tove Pedersen Bergkvist tlf. 75 60 25 81, e-post tove.bergkvist@vhss.no

 

 

«Tilbake