Velkommen!

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Siden 2012 har vi hatt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Det er etablert en egen nettside for denne tjenesten - se www.aktivung.no.

VHSS er akkreditert etter internasjonale standarder for systemer for kvalitets- og miljøstyring (ISO), samt for programkvalitet (CARF).

 

Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:

1.  Avtaler med Helse Nord RHF
  • Henvisning kreves og sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN
  • Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel) 
  • Døgn- og dagopphold uten egenandel

2.   Privat finansiering (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.l).      
  • Ta kontakt for tilbud.

 

 

CARF-akkreditering 2016

[09/08/16] I perioden 10.-12. oktober 2016 skal VHSS gjennomgå ny akkrediteringsprosess med CARF International.

Les mer»


Brukerutvalg

[16/06/16] 15. juni 2016 ble det 1. brukerutvalget etablert på Valnesfjord Helsesportssenter.

Les mer»


Bli med på Grenseløse Idrettsdager i Bodø

[14/06/16] Da fjoråret ble en braksuksess ønsker vi, i samarbeid med flere andre aktører, å gjenta suksessen med «Grenseløs idrettsdag» for personer med funksjonsnedsettelse i Bodø tirsdag 25. oktober. Vedlagt finner du invitasjon med påmeldingslink til dagen.

Les mer»


Overlege

[20/05/16] Valnesfjord Helsesportssenter har ledig stilling som overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering

Les mer»


Tilgang til egne helseopplysninger

[04/02/16] Portalen helsenorge.no gir deg tilgang til egne helseopplysninger

Les mer»


Ytelser/tilbud 2016

[03/09/15] Valnesfjord Helsesportssenter skal i 2016 i stor grad levere tilbud til barn, unge, ungdom, unge voksne og voksne innenfor samme diagnose- og funksjonsområder som tidligere.

Les mer»


Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

[03/11/15] Fra og med 1. november 2015 styrkes rettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten. To av de mest sentrale endringene er retten til å velge behandlingssted og en styrking av rettigheter ved fristbrudd.

Les mer»


Kjernejournal og "Mine helseopplysninger"

[23/10/15] I mange tilfeller er helseinformasjon nedtegnet og oppbevart hos ulikt helsepersonell. For din egen del kan det være lurt å samle og sammenfatte noen av den viktigste helseinformasjonen om deg selv på ett sted.

Les mer»


Gaver til VHSS

[07/08/15] Valnesfjord Helsesportssenter har opprettet egen gavekonto.

Les mer»


Filmproduksjon

[13/05/15] VHSS har gjort en satsning for å produsere informative filmer. Bare i 2015 er det produsert 8 filmer.

Les mer»


Generell brosjyre om VHSS

[04/12/14] Vi har fått laget en ny og flott brosjyre! Hva med å ta en titt?

Les mer»


Spørsmål og svar (FAQ)

[22/05/14] Vi får mange ulike spørsmål fra våre pasienter og andre vedrørende både innhold, opphold, reise og så videre. Vi samler nå en del av disse spørsmålene i en egen kategori, og håper at dette vil være til hjelp for deg.

Les mer»


Henvisninger til rehabilitering

[08/11/13] Helse Nord RHF har opprettet egen Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisninger fra helsepersonell sendes direkte til RVE.

Les mer»