Velkommen!

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Siden 2012 har vi hatt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Det er etablert en egen nettside for denne tjenesten - se www.aktivung.no.

VHSS er akkreditert etter CARF (internasjonal standard for programkvalitet).

 

Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:

1.  Avtaler med Helse Nord RHF
  • Henvisning kreves og sendes til Regional Vurderingsenhet ved UNN (velg «Henvisningsrutiner rehabilitering i private institusjoner» og deretter "Henvisningsskjema Helse Nord fyll-inn-versjon". Da lastes det ned et skjema som kan brukes.)
  • Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel) 
  • Døgn- og dagopphold uten egenandel

2.   Privat finansiering (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.l).      
  • Ta kontakt for tilbud.

 

 

Tilgang til egne helseopplysninger

[04.02.16] Portalen helsenorge.no gir deg tilgang til egne helseopplysninger

Les mer»


Ytelser/tilbud 2017

[03.09.15] Valnesfjord Helsesportssenter skal i 2017 i stor grad levere tilbud til barn, unge, ungdom, unge voksne og voksne innenfor samme diagnose- og funksjonsområder som tidligere.

Les mer»


Gaver til VHSS

[07.08.15] Valnesfjord Helsesportssenter har opprettet egen gavekonto.

Les mer»


Filmproduksjon

[13.05.15] VHSS har gjort en satsning for å visualisere hva vi har å tilby.

Les mer»


Generell brosjyre om VHSS

[04.12.14] Vi har fått laget en ny og flott brosjyre! Hva med å ta en titt?

Les mer»


Spørsmål og svar (FAQ)

[22.05.14] Vi får mange ulike spørsmål fra våre pasienter og andre vedrørende både innhold, opphold, reise og så videre. Vi samler nå en del av disse spørsmålene i en egen kategori, og håper at dette vil være til hjelp for deg.

Les mer»


Henvisninger til rehabilitering

[08.11.13] Helse Nord RHF har opprettet egen Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisninger fra helsepersonell sendes direkte til RVE.

Les mer»