Velkommen!

Stiftelsen Valnesfjord Helsesportssenter (VHSS) er en privat, non-profitt og ideell stiftelse som tilbyr habilitering, rehabilitering og arbeidsrettet rehabilitering på spesialisthelsetjenestenivå. Våre ansatte har bred tverrfaglig kompetanse og spisskompetanse innen flere fagområder, og vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre pasienter/pårørende og øvrige samarbeidspartnere.

Siden 2012 har vi hatt ansvaret for den Nasjonale kompetansetjenesten for barn og unge med funksjonsnedsettelser (Aktiv Ung). Det er etablert en egen nettside for denne tjenesten - se www.aktivung.no.

VHSS er akkreditert etter internasjonale standarder for systemer for kvalitets- og miljøstyring (ISO), samt for programkvalitet (CARF).

 

Opphold ved VHSS kan gjennomføres på ulike måter:

1.  Avtaler med Helse Nord RHF
  • Henvisning kreves og sendes til RVE Nord
  • Landsdekkende tilbud, utgifter til reise dekkes ved opphold (ordinær egenandel) 
  • Døgn- og dagopphold uten egenandel

2.   Privat finansiering (forsikringsselskap, egenfinansiering, bedrift el.l).      
  • Ta kontakt for tilbud.

 

 

Nyhetsbrev VHSS mai 2016

[25/04/16]

Les mer»


Ledig overlegestilling

[20/05/16] Valnesfjord Helsesportssenter har ledig stilling som overlege i fysikalsk medisin og rehabilitering

Les mer»


VHSS selger 5 malerier av Nina Jo Melboe

[19/05/16] Kontakt oss på www.post@vhss.no Monika Myrvoll tlf: 41 30 72 22

Les mer»


Tilgang til egne helseopplysninger

[04/02/16] Portalen helsenorge.no gir deg tilgang til egne helseopplysninger

Les mer»


Ytelser/tilbud 2016

[03/09/15] Valnesfjord Helsesportssenter skal i 2016 i stor grad levere tilbud til barn, unge, ungdom, unge voksne og voksne innenfor samme diagnose- og funksjonsområder som tidligere.

Les mer»


Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven

[03/11/15] Fra og med 1. november 2015 styrkes rettighetene for pasienter som har henvisning til spesialisthelsetjenesten. To av de mest sentrale endringene er retten til å velge behandlingssted og en styrking av rettigheter ved fristbrudd.

Les mer»


Kjernejournal og "Mine helseopplysninger"

[23/10/15] I mange tilfeller er helseinformasjon nedtegnet og oppbevart hos ulikt helsepersonell. For din egen del kan det være lurt å samle og sammenfatte noen av den viktigste helseinformasjonen om deg selv på ett sted.

Les mer»


Kvalitetsrapport 2014

[16/09/15] Valnesfjord Helsesportssenter vil fra 2015 publisere kvalitetsrapporter basert på data fra foregående år. Rapport for 2014 er nå publisert på vår hjemmeside.

Les mer»


NAV - Arbeidsrettet rehabilitering

[02/09/15] Avtalen mellom VHSS og NAV innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR) opphørte fra 1. september 2015. Avtale om ARR med Helse Nord RHF fortsetter som før.

Les mer»


Gaver til VHSS

[07/08/15] Valnesfjord Helsesportssenter har opprettet egen gavekonto.

Les mer»


Filmproduksjon

[13/05/15] VHSS har gjort en satsning for å produsere informative filmer. Bare i 2015 er det produsert 8 filmer.

Les mer»


Generell brosjyre om VHSS

[04/12/14] Vi har fått laget en ny og flott brosjyre! Hva med å ta en titt?

Les mer»


Spørsmål og svar (FAQ)

[22/05/14] Vi får mange ulike spørsmål fra våre pasienter og andre vedrørende både innhold, opphold, reise og så videre. Vi samler nå en del av disse spørsmålene i en egen kategori, og håper at dette vil være til hjelp for deg.

Les mer»


Henvisninger til rehabilitering

[08/11/13] Helse Nord RHF har opprettet egen Regional Vurderingsenhet (RVE) for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner. Henvisninger fra helsepersonell sendes direkte til RVE. Henvisninger fra NAV sendes direkte til institusjonen.

Les mer»