Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Arbeidsrettet rehabilitering

 

Prosessarbeid

Velkommen til siden for Arbeidsrettet rehabilitering ved Valnesfjord Helsesportssenter!

 

Arbeidsrettet rehabilitering gir tilbud om ulike tjenester innen Arbeidsrettet rehabilitering (ARR) og innen ordningen Raskere Tilbake.

 

Felles for alle ytelsene innen arbeidsrettet rehabilitering er et positivt fokus på sammenhengen mellom arbeid og helse.

 

Våre tilbud innen de ulike ordningene skal bidra til å;

 

  • avklare den enkelts arbeidsevne
  • avklare problemstillinger som kan være til hinder før økt deltakelse i arbeidslivet
  • øke den enkeltes motivasjon til å være aktiv i arbeidslivet
  • øke den enkeltes erfaring og motivasjon i forhold til å være fysisk aktiv
  • øke den enkeltes trygghet i forhold til bruk av kroppen
  • bedre kommunikasjonen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og NAV dersom denne oppleves som vanskelig

 

Søknad om opphold ved arbeidsrettet rehabilitering kan fremmes av lege eller din saksbehandler hos NAV.

 

Våre tilbud er døgnbaserte, og er i utgangspunktet gruppebaserte og diagnoseuavhengige. Vi har valgt gruppebaserte tilbud fordi vi har erfart at det å komme inn til oss samtidig med andre som er i en tilsvarende situasjon, oftest gir positive ringvirkninger. Man har således mulighet for å oppleve en samhørighet med andre, man kan knytte kontakter med andre og man kan dele erfaringer og opplevelser med andre som "vet hvor skoen trykker". Det er også mer motiverende å delta i fysisk aktivitet sammen med andre, noe som vi anser å være av betydning også når man kommer hjem etter endt opphold.

 

Sentralt i våre tilbud står tilpasset fysisk aktivitet, TFA. Dette innebærer at mye av oppholdet fokuserer på trening og aktivitet - både under veiledning, men også på egenhånd. Ved et opphold hos oss forsøker vi å hjelpe deg med å få positive opplevelser knyttet til det å bruke egen kropp aktivt - og det foreligger omfattende dokumentasjon på at fysisk aktivitet har en rekke positive innvirkninger på hele mennesket og ikke bare på det rent kroppslige planet.

 

Vi forventer at du som kommer til oss er positivt innstilt på å delta aktivt mens du er her, og at du allerede før du kommer har gjort deg opp noen tanker om hvordan du skal fortsette å trene etter oppholdet hos oss.

 

Samtalen, dialogen og endringsprosesser er også sentrale elementer mens du er her. Ofte opplever vi at ting har "gått i stå" i samhandlingen mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og andre som har betydning for arbeidslivsdeltakelse. Gjennom samtaler med våre teammedarbeidere, undervisning og endringsprosesser søker vi å få i gang refleksjons- og endringsprosesser som skal utfordre deg som arbeidstaker.

 

Som en tilbyder av tjenester innen arbeidsrettet rehabilitering er vi med i et nettverk av institusjoner som har det samme fokuset - økt deltakelse i arbeidslivet. Å være med i et nettverk bidrar til å høyne kvaliteten på våre tjenester, og gir også muligheter for å drive forskning på fagområdet. Vi driver kontinuerlig med å forbedre våre tilbud - basert på tilbakemeldinger fra våre brukere, samarbeidspartnere, egne erfaringer, fagfeltets utvikling og relevant forskning.

 

Tilbudene våre er delt inn etter avtaler og vilkår satt av våre avtaleparter som for tiden er Helse Nord RHF.

 

Ved å følge menyene til venstre kan du lese mer om de ulike tilbudene. 

 

Vi ønsker deg velkommen til opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter og Arbeidsrettet rehabilitering!

 

For mer informasjon kontakt teamsjef Arbeidsrettet rehabilitering Anders Bergkvist, tlf. 756 02 554.