Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Arctivity

 

Image
For påmelding og mer informasjon
Hjemmeside: www.arctivity.no
FB: www.facebook.com/arctivitynorway

Kontakt: Prosjektleder jonny.jakobsen@vhss.no, Tlf: 911 901 22


Brosjyre Arctivity 2017.pdf

Arctivity er et årlig landsdekkende barmarkstilbud med friluftsrettede idrettsaktiviteter og friluftsliv for personer med fysiske funksjonsnedsettelser.

 

Interessen for friluftsliv, i vid betydning, er i stor vekst i Norge. Dette bekrefter blant annet tv-serier som «Oppdrag Nord-Norge» og «Ingen grenser». I tillegg til at stadig flere tar initiativ til selvorganiserte turer på eksempelvis Turistforeningens rødmerkede stier.

Prosessen rundt integreringen av funksjonshemmede i idretts-Norge startet etter initiativ fra Norges Handikapidrettsforbund. Forbundet fremmet et forslag om at Norsk idrett skulle ta ansvar også for funksjonshemmede. I 1996 vedtok Idrettstinget å integrere funksjonshemmede i den ordinære idretten. Gjennom en integreringsprosess, fra 1997 til 2007, har særforbundene fått ansvar for å organisere idrett for funksjonshemmede gjennom sine lokale lag. Det viser seg imidlertid at denne integreringen per i dag ikke har innfridd de krav og mål som er satt i Idrettspolitisk dokument (2011-2015) og i tidligere stortingsmeldinger fra Kulturdepartementet (KUD).

Det er grunn til å tro at dette har en sammenheng med manglende rekruttering av funksjonshemmede, som fremfor alt bunner i manglende ressurser og kompetanse om inkludering og tilrettelegging. Kompetanse blir også fremhevet som en av flere utfordringer av KUD, i ”innspill til idrettsmeldingen på området idrett for funksjonshemmede” (2011). Inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne vil også utvikle det totale helsebildet, da denne gruppen er klart underrepresentert i hverdagsaktiviteter og organisert idrett.

Saltendistriktet er et fantastisk utgangspunkt for tilrettelegging av sterke natur- og mestringsopplevelser, og for utviklingen av et etterspurt og nødvendig aktivitetstilbud for målgruppen. I et samarbeid mellom Valnesfjord Helsesportssenter, Norges Idrettsforbund, Nordland Fylkeskommune, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser, Beitostølen Helsesportssenter, Handikapidrættens Videncenter -Danmark, lokale ildsjeler og en stor gjeng dedikerte frivillige ble det en uke preget av aktivitetsglede og godt samhold.

Så langt har Arctivity hatt 20-50 deltakere. Deltakerne kommer fra hele landet - noen også utenfor landegrensen. Ativitetene kan variere fra år til år, men aktiviteter både i fjellet, på havet eller i skogen. Hovedaktivitetene som sto på programmet for 2016 var: klatring, kiting og seiling, terreng- og downhillsykling, orientering, kajakk havpadling, fridykking, golf og ridning. Deltakerne velger en aktivitet som de ønsket å fordype seg i. Hvert aktivitetskurs gir en grundig opplæring gjennom et 3-dagers kurs, og gir også utfordringer til de som allerede har grunnferdigheter. Kursene blir gjennomført av instruktører fra særforbundene i NIF, sammen med idrettspedagoger, fysioterapeuter, og dedikerte frivillige. Alle er med på å tilrettelegge uken slik at hver enkelt deltaker får utfordringer ut i fra sine ønsker og forutsetninger. På bakgrunn av evalueringen fra pilot 2015 ble Arctivity 2016 utvidet med en dag, «Arctivitetsdag», der deltakerne fikk prøve seg ut på andre aktiviteter enn hovedaktiviteten.
Alt tyder på at vi opprettholder «Arctivitetsdagen», hvor nye særforbund og friluftsorganisasjoner får anledning til å presentere seg med mål om å bidra som en av hovedaktivitetene ved neste anledning.

Arctivity har store ambisjoner om å utvikle seg som en årlig begivenhet, med vesentlig ekspansjon – både i forhold til antall deltakere, aktiviteter og faginnhold. Nasjonalt og internasjonalt.