Tips en venn Skriv ut «Tilbake

Unge voksne

Valnesfjord Helsesportssenter gir rehabiliteringstilbud også til unge voksne.

 

To ganger i året planlegger vi egne rehabiliteringsopphold for unge voksne i alderen ca. 20-30 år, og tar inn grupper på inntil 10-12 personer.

Oppholdene planlegges med tanke på aktiviteter og problemstillinger som kan være aktuelle for aldersgruppen.

Mestringskurs for unge voksne planlegges hvert år, og blir ventelisten lang, så kan flere slike opphold gjennomføres årlig.

 

I 2018 planlegges det et opphold i februar/mars og et i juni/juli.

 

Temakurs kan også være aktuelt for denne aldersgruppen. Disse kursene er også for andre voksne.

Dette kan være:

  • Friluftsopphold 
  • Ridekurs
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs

 

Gruppene for unge voksne settes sammen først og fremst på bakgrunn av alder og funksjon, og mindre på bakgrunn av diagnose.

 

Unge voksne kan også delta på gruppe sammen med voksne.

Dersom fokuset på et opphold er å komme tilbake til et arbeidsforhold, kan også arbeidsrettet rehabilitering være enmulighet.