Målgrupper med egne opphold i 2018:

  • Barn med EDS, hypermobilitet og revmatisk sykdom (født 2003-2005)
  • Barn med Downs (mellomtrinnet)
  • Barn med hjertesykdom (småskoletrinnet)
  • Barn med muskelsykdom (7-12 år)
  • Barn med CP grad I-III (mellomtrinnet)
  • Barn med overvekstproblematikk (6-18 år)
  • Ungdom med utviklingshemming
  • Familieopphold for barn med multifunksjonshemming

Målsetting og innhold:

Se intensiv habiliteringsopphold med allsidig aktivitetsfokus for nærmere informasjon om innhold i oppholdet. For tidspunkt se inntaksplan.