Målgruppe:

Unge voksne og voksne med ulike funksjonsnedsettelser jfr. ytelsesavtale med Helse Nord.

Målsetting:

Opphold og aktivitet i friluft kan være et viktig virkemiddel i en rehabiliteringssituasjon. Friluftsoppholdet fokuserer på å vise hvilke muligheter som finnes for å kunne øke sin deltagelse i friluftsaktiviteter, uavhengig av funksjonsnivå. Vi ønsker å gi den enkelte økt kunnskap, erfaring og gode opplevelser med friluftsliv, og bidra til mestringsopplevelser som kan påvirke selvtillit og motivasjon.

Organisering og innhold:

Begge opphold vil bestå av grupper på inntil 12 deltakere. Ansatte ved Valnesfjord Helsesportssenter har ansvaret for gjennomføring av oppholdet, med studenter i praksis som hjelpeinstruktører.

Vinteropphold:

Det vil da være fokus på aktiviteter på snø og is. Aktuelle aktiviteter da kan være:
Ski/skipigging, hundekjøring, bakkeaktivitet som aking, sitski, snowboard. I tillegg vil det være tema om bekledning, førstehjelp, leiretablering, snøforming, isfiske, matlaging på tur, samt ovenatting i telt, lavvo, snøhule eller under åpen himmel.

Barmarkopphold:

Aktuelle aktiviteter kan være padling av kano og kajakk, orientering/bruk av kart kompass og
GPS, fisking, grottetur, matlaging på bål og bruk av kokeapparat, foto, korte og lengre turer tilpasset deltakerne i gruppen, overnattingstur med mulighet for å ligge i telt, lavvo, gapahuk eller under åpen himmel.