Hvorfor dyktige fagfolk velger Valnesfjord Helsesportssenter:

 1. Helhetlig tilnærming til rehabilitering: Brukerfokusert og livsløpsfokusert
 2. Utstrakt bruk av friluftsliv og tilpasset fysisk aktivitet.
 3. Dekker hele det faglige spekteret innenfor rehabilitering (etter primær-rehabilitering).
 4. Tverrfaglig og prosessorientert arbeid med utgangspunkt i den enkelte pasients/brukers mål
 5. Bred faglig kompetansebase med legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, rideterapeut, ergoterapeut, idrettspedagoger, spesialpedagoger, helsesekretærer, miljø-/helsefagarbeidere, aktivitører, klinisk ernæringsfysiolog, ernæringskonsulent, sosionom og arbeidskonsulent.
 6. Skaper trygge omgivelser og gode rammer for at pasientene skal ta i bruk sine muligheter og kapasiteter.
 7. Pasientene arbeider med egen læring og endring i fellesskap med andre.
 8. Pasientene utfordres til å se muligheter og åpne opp for endring i eget liv.
 9. Jobber med spennende utviklingsprosjekter for å få til god overføring til lokalt nivå.
 10. Samarbeider med regionale og nasjonale fag- og forskningsmiljøer.
 11. Utdanningsinstitusjon og praksisplass for en rekke utdanninger.
 12. Store muligheter for alle som er opptatt av forskning og faglig utvikling.
 13. Er etablert som Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser – aktivitet og deltakelse.

Vi ønsker deg velkommen som søker! Kanskje blir du en av våre dyktige ansatte!