Equine Assisted Therapy (EAT) – hesteassistert terapi. Det meste av terapien foregår fra bakken hvor pasientene samhandler med hester uten å ri. Omgang med hest byr på mange muligheter til å jobbe med kroppsbevissthet, selvtillit og mestring. Arbeide med hest forutsetter at vi er tilstede her og nå, den speiler oss og vårt kroppsspråk på en flott måte. Man kan, med litt veiledning, bli seg selv mer bevisst gjennom hestens tilbakemelding på vårt kroppspråk. Dette gir mange læresituasjoner som kan ha stor overføringsverdi.  Det finns forskning som viser att det tar fire ganger for en patient och terapeut å få kontakt, når terapien skjer sammen med hest eller hund. Ved en mer traditionell behandling, eksempelvis på klinikk eller sjukhus, tar det 28 ganger å oppnå samme kontakt.