Helsesportssentrene
I samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge, har VHSS inngått et tett samarbeid med Beitostølen Helsesportsenter og Haugland Rehabiliteringssenter.

Andre
Vi samarbeider også med andre rehabiliteringssentre, slik som Catosenteret, Kysthospitalet, Attføringssenteret i Rauland (AiR), Frambu, Skogli Helse- og Rehabiliteringssenter AS.