Nasjonale folkehelseundersøkelser viser at de fleste av oss har eller har hatt alminnelige helseplager som påvirker oss i
arbeidslivet. Hvordan håndterer vi hverdagen på tross av helseplager?

Forskning viser at økt kunnskap om kroppen gir bedre forståelse, og bidrar til egenmestring og gode valg. Arbeid i seg selv er helsefremmende og arbeidsplassen kan være en god arena for håndtering av egne helseplager.

Gjennom ulike avtaler med Helse Nord RHF kan VHSS bistå med helsefremmende, avklarende og rehabiliterende tiltak med arbeid som hovedmål eller delmål.

For de gruppebaserte rehabiliteringstilbudene med arbeid som hovedmål (ARR) eller delmål er kartlegging, tilpasset fysisk
aktivitet, endringsarbeid og veiledning, samhandling og oppfølging for gode arbeidsløsninger sentrale virkemidler.

Tilbud med fokus på arbeid og helse:


HELSEiARBEIDHelseIArbeid (tidligere iBedrift)

 


Sterk nok til å strå i jobbArbeidsrettet rehabilitering