Det er for tiden to interne arbeidsgrupper som jobber med å beskrive den teori vi bygger vår praksis på, og hvordan den praktisk gjennomføres. Dette arbeidet kan føre til endringer i vår praksis dersom vi ser at det er påkrevd.

En gruppe jobber med Barn med overvekt. Den er satt sammen tverrfaglig, av de ulike fagpersonene her på VHSS som har ansvar for tilbudet til «Barn og unge med overvekt». Fagpersoner i denne gruppen er fysioterapeut, idrettspedagog, sykepleier, lærer, ernæringsfysiolog og lege.

Den andre gruppen er sammensatt av personer som jobber med uteaktiviteter og friluftsliv på de ulike gruppene.  Fagpersonene er stort sett fysioterapeuter og idrettspedagoger.

Målet er å kvalitetssikre tilbudet vi gir, slik at det er det vi tilbyr er kunnskapsbasert praksis som bygger på forskning, erfaring og brukernes behov.

Prosjektet skal sammenfattes i en rapport.

Her finner du rapporten om friluftsliv og oppfølging etter rehabiliteringsopphold.