Intensivt habilitering

Daglige trenings- og aktivitetstilbud med intensitet og omfang tilpasset alder og funksjonsnivå.