Valnesfjord Helsesportssenter har inngått avtale med Helse Nord i perioden Mai - Juni om tilbud til pasienter med helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt eller alvorlig sykdom, inkludert gjennomgått Covid-19.

Fra uke 21 har vi begynt å ta inn pasienter på ordinær avtale, med en liten opptrapping i uke 23. En videre opptrapping er planlagt i uke 28. Fra uke 36 er vi i tilnærmet ordinær drift.

VHSS forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet