Beredskapsavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS, om mottak av pasienter direkte fra sykehus, med behov for rehabilitering og behandling etter akutt eller alvorlig sykdom, inkludert gjennomgått Covid-19 er forlenget fram til 30.06.22. Hovedavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS om ordinær rehabilitering løper gjennom hele 2021 og 2022. 

 VHSS forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet samt de råd og føringer som vi får fra vår oppdragsgiver Helse Nord: https://helse-nord.no/