Høy vaksinasjonsdekning og mange som har gjennomgått infeksjon, innebærer at pasienter og ansatte i stor grad er beskyttet mot alvorlig sykdom med SARS-CoV-2. Det er derfor mindre behov for særskilte tiltak for å begrense smitte. Men det er fortsatt behov for å opprettholde beredskap for håndtering av pandemien i helsetjenesten.

Driften ved VHSS er normalisert og vi følger lokale infeksjonskontrollprogram. Imidlertid skal vi kunne mobilisere, oppskalere og håndtere bølger av Covid-19.

Pasienter som blir syke under oppholdet skal fortsatt testes for å avdekke og forebygge smitteutbrudd.

Basale smittevernrutinger skal følges og ansatte skal være kjent med bruk av personlig beskyttelsesutstyr i kontakt med pasienter.

Ansatte skal holde seg hjemme ved sykdom og bruke munnbind ved lette forkjølelses/ luftveissymptomer eller restsymptomer. Regjeringens anbefaling om å benytte munnbind ved nær pasientkontakt er fortsatt gjeldene.

Ansvar

VHSS er ansvarlig for at drift skjer i samsvar med gjeldende lover og regelverk og er pålagt å ha et infeksjonskontrollprogram. Ledelsen skal sikre at infeksjonskontrollprogrammet er oppdatert og kjent av alle ansatte. 

Ledelsen ved VHSS er ansvarlig for å sikre en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern og plassere ansvar for ulike oppgaver innen smittevern.

VHSS har avtale med spesialisthelsetjenesten, og råd til spesialisthelsetjenesten legges derfor til grunn for utarbeidelse av interne smittevernrutinger.

Smitteforebyggende tiltak

Ansatte som har nyoppståtte luftveissymptomer følger råd om nyoppståtte luftveissymptomer og som er tommelfingerregel bli hjemme 3-4 døgn etter symptomdebut og positiv test.

Pasienter med nyoppståtte luftveissymptomer og som har SARS-CoV-2 bør om mulig skrives ut til hjemmet inntil man er frisk eller symptomene er i tilbakegang. Dersom hjemreise ikke er mulig, bør pasienten isoleres ut sykdomsperioden og som en tommelfingerregel minimum 3-4 døgn etter symptomdebut.

Ved all pasientkontakt følges råd for bruk av personlig beskyttelsesutstyr. Det må sikres at beskyttelsesutstyr er tilgjengelig, og at de ansatte har fått opplæring i bruk.

Pasienter i risikogruppe

Rehabiliteringsinstitusjonen bør før innleggelse avklare om pasienter er i risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19 og få informasjon om forebyggende tiltak. Se; Råd og informasjon til risikogrupper og pårørende   

Besøk

VHSS tilrettelegger for besøk til pasienter.

Forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko

Ledelsen ved VHSS beslutter når og hvilke forsterkede smitteverntiltak som skal iverksettes. VHSS har avtale med spesialisthelsetjenesten, og følger forsterkede smitteverntiltak ved økt smitterisiko for spesialisthelsetjenesten.

Vurderingen om å innføre forsterkede smitteverntiltak gjøres i tett samarbeid med smittevernansvarlig kommunelege i Fauske kommune.

Tiltak ved utbrudd eller uventet smitte

Tidlig identifisering av tilfeller blant syke pasienter for å få påvist smitte, kan være avgjørende for å begrense omfanget av et utbrudd. Ledelsen ved VHSS vil kontakte smittevernansvarlig kommunelege i Fauske kommune for veiledning.