• VHSS har for tiden ikke utleie av lokaler.
  • Alle innendørs aktivitetsarenaer er stengt for alle unntatt ansatte og pasienter.
  • Uteområdet er åpent for allmenn bruk.