Vi ber om at du følger de generelle hygieneanbefalinger fra FHI. Det betyr at vi ber DEG om å:

  • Utføre minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig kan du bruke hånddesinfeksjon/Antibac. 
  • I størst mulig grad forsøke å holde hendene unna munn/ansikt.
  • Bruke papirlommetørkle som du kaster etter bruk.
  • Ikke håndhilse eller klemme hverandre. Hils med et smil J
  • Unngå unødvendig kontakt med flater som dørhåndtak, bordplater, skjermer mm.
  • Holde minimum 1 meters avstand til andre personer.

Videre gjelder følgende smittevernregler på VHSS: 

Ved gruppeaktiviteter innendørs og utendørs ber vi deg om å overholde regelen om 1 meters avstand til andre personer.

Ved bruk av treningsapparatene så skal disse vaskes/sprites av før og etter bruk.

VHSS har innført besøksforbud, kun virksomhetskritiske besøk tillates. Alle slike besøk skal være avtalt på forhånd.

Vi tillater ikke permisjoner i ukedager eller helg. Unntaksvis kan det gis dispensasjon etter søknad.

Du kan absolutt gå turer utendørs under oppholdet, men velg da helst turer til steder hvor det praktisk lar seg gjennomføre å holde 1 meters avstand til andre personer.

Dersom du får feber og/eller luftveissymptomer under oppholdet, men også andre symptomer hvor vi mistenker at du kan være smittet av Covid- 19, så vil du enten bli sendt hjem eller du vil bli satt i karantene på rommet ditt på VHSS til prøvesvar foreligger (1-2 døgn). Om du blir sendt hjem eller satt i karantene på VHSS vil bli vurdert individuelt i forhold til bla symptomer og reiseavstand/- måte.

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med smittevernansvarlig ved VHSS, tlf. 75602530 / epost: anne.grethe.lund@vhss.no