Vi ber om at du følger de generelle hygieneanbefalinger fra FHI. Det betyr at vi ber DEG om å:

  • Utføre minst 5 grundige håndvask med såpe daglig. Dersom såpe og vann ikke er tilgjengelig kan du bruke hånddesinfeksjon/Antibac. 
  • I størst mulig grad forsøke å holde hendene unna munn/ansikt.
    • Bruke papirlommetørkle som du kaster etter bruk.
    • Ikke håndhilse eller klemme hverandre. Hils med et smil J
    • Unngå unødvendig kontakt med flater som dørhåndtak, bordplater, skjermer mm.
    • Holde minimum 1 meters avstand til andre personer.

Videre gjelder følgende smittevernregler på VHSS: 

Ved gruppeaktiviteter innendørs og utendørs ber vi deg om å overholde regelen om 1 meters avstand til andre personer.

Ved bruk av treningsapparatene så skal disse vaskes/sprites av før og etter bruk.

Du er velkommen til å ha besøk under oppholdet, men ikke av mer enn 2 personer om gangen. Husk at også de som er på besøkende må utføre håndhygiene. Besøk skal avtales med ditt primærteam på forhånd. Besøk foregår på besøksrom eller ditt rom, ikke i fellesarealer. Besøkende skal ikke ha hatt feber eller luftveissymptomer de siste 7 dager eller vært i nærheten av noen som er bekreftet smittet med Covid- 19.

Du kan dra på permisjon i helgene, men vi forventer da at du oppholder deg i ditt eget hjem sammen med din egen familie.

Du kan absolutt gå turer utendørs under oppholdet, men velg da helst turer til steder hvor det praktisk lar seg gjennomføre å holde 1 meters avstand til andre personer.

Dersom du får feber og/eller luftveissymptomer under oppholdet, men også andre symptomer hvor vi mistenker at du kan være smittet av Covid- 19, så vil du enten bli sendt hjem eller du vil bli satt i karantene på rommet ditt på VHSS til prøvesvar foreligger (1-2 døgn). Om du blir sendt hjem eller satt i karantene på VHSS vil bli vurdert individuelt i forhold til bla symptomer og reiseavstand/- måte.

 

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med smittevernansvarlig ved VHSS, tlf. 75602530 / epost: anne.grethe.lund@vhss.no