Kartlegging av helse – og livssituasjon, samt fysisk kapasitet. Innkomstsamtale med lege og mulighet for samtale med andre fagpersoner etter behov. Vi bruker en submakstest hvor vi ønsker å kartlegge hensiktsmessig treningsbelastning og måle en eventuell endring i fysisk kapasitet under oppholdet ved VHSS.