Samarbeid med lokalt nettverk er sentralt for å sikre best mulig oppfølging etter endt opphold.

Kontaktlæreren fra hjemmeskolen til alle barn og unge inviteres til et besøk på 1-2 dager i løpet av oppholdet. Besøket vil gi innsikt i arbeidsform, valg av aktiviteter og tverrfaglige samtaler med de ulike fagpersoner. Andre fagpersoner, slik som fysioterapeut, helsesøster og/eller andre som har betydning for oppfølgingen kan også komme på besøk under oppholdet.

Utgiftene må dekkes av den enkelte kommune/instans. Det er mulighet for kost og losji ved senteret. For mer informasjon om kost og losji, kontakt vårt Servicetorg.

Voksne på rehabiliteringsopphold kan også avtale besøk av fagpersonell dersom dette vurderes som hensiktsmessig.