Som følge av pågående pandemi er stiftelsen i en kritisk økonomisk situasjon. Det er høyst usikkert når vi har normal pasientaktivitet igjen. Med bakgrunn i dette vil det på nåværende tidspunkt ikke være forsvarlig å ta en beslutning om å bygge ny ridehall etter at hallen vår kollapset i mars. Hestene blir primært solgt, og vi er sikker på at vi klarer finne gode hjem til dem.