Det er miljøarbeider på jobb hver ettermiddag og helg:


Fritidstilbudet for barn og unge


Fritidstilbudet for voksne og unge voksne


Vi som jobber som miljøarbeidere har ulik utdanning og bakgrunn. Vi er helsefagarbeidere, aktivitører, barne- og ungdomsarbeidere og servicemedarbeidere.

Ta gjerne med deg eget utstyr til hobby- og fritidsaktiviteter.
Du er uansett velkommen til å benytte deg av våre fasiliteter og aktivitetsarenaer.