Henvisning for pasienter bosatt i Helse Midt skal sendes til:
ReHR Henvisningsmottak Midt-Norge
Sykehuset i Levanger
PB 333, 7601 Levanger

Tlf: 74 09 79 00

Henvisningsinformasjon