Henvisninger for pasienter bosatt i Helse Vest skal sendes til:

Regional vurderingseining for rehabilitering
Østre Nesttunvei 2
5221 NESTTUN

Tlf: 55 91 85 40

Henvisningsinformasjon