Det primære formålet med tiltakene er å ivareta optimal sikkerhet for pasientene som er på opphold.

VHSS har satt krisestab og situasjonen overvåkes fortløpende på bakgrunn av informasjon og råd utstedt av Folkehelseinstituttet (FHI) og en løpende situasjonsvurdering i forhold til senterets drift.