• Desinfeksjon av flater som er gjenstand for mye håndkontakt minst to ganger i døgnet.
  • Desinfeksjon av treningsapparater minst en gang i døgnet.
  • Vask/desinfeksjon på fellestoaletter minst tre ganger i døgnet.
  • Desinfisering av avreiserom.
  • Oppfordrer pasienter til ikke å ta permisjoner under oppholdet.
  • Informasjon og opplæring av pasienter vedrørende smitteforebygging.
  • Ingen buffet/selvbetjening i spisesal.
  • Dispensere for hånddesinfeksjon ved alle innganger og fellesrom.
  • Oppfordring til å unngå å håndhilse og nærkontakt.