• Ansatte som har vært utenfor Norden de siste 14 dagene skal ikke møte på jobb. 
  • Ansatte som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk med koronaviruset i løpet av de siste 14 dagene skal ikke møte på jobb.
  • Ansatte skal ikke benytte kollektivtransport.
  • Ansatte har forbud mot å reise på kurs, konferanser, seminarer eller andre eksterne møter.
  • Ansatte har forbud mot å reise utenlands.