Vi tar en materiellavgift på kr 150,- pr uke / maksimalt kr 500,- pr opphold. Denne avgiften dekker leie av aktivitetsutstyr for pasient og pårørende/ledsagere, samt utgifter i forbindelse med div. papirmateriell under oppholdet.

Materiellavgiften benyttes i sin helhet til drift, vedlikehold og innkjøp av nytt materiell.

Når det gjelder materiell og utstyr som benyttes i forbindelse med hobby- og fritidsaktiviteter regnes som varekjøp og betales etter forbruk.