Målgruppe:

Beregnet for dem som kan ha nytte av et gruppetilbud og tilpasset fysisk aktivitet med tanke på diagnosen. Personer med redusert funksjonsnivå etter behandling/kirurgi, følgevirkninger etter sykdommen, eller som skal lære å leve med en alvorlig sykdom.

Målsetting:

Bedre mestring av sykdommen ved å øke fysisk kapasitet og psykisk mestring, og få kunnskap om trening og kosthold under/ etter kreftbehandling og evt. Komme tilbake til arbeid/ utdanning eller annen deltagelse i samfunnet.

Organisering og innhold:

Oppholdet har en planlagt varighet på ca. 3 uker. Aktiviteten tilpasses individuelt i gruppa.

Vi har tett samarbeid med kreftsykepleier fra Nordlandssykehuset og fagperson fra Vardesenteret.

Tilbudet inneholder aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke kroppen aktivt. Ved behov kan vi tilby lymfødembehandling under oppholdet.

Temaopphold:

Også andre ulike temaopphold kan være aktuelle for denne målgruppen.
Dette kan være:

  • Friluftsopphold – barmark og snø
  • Aktivitetshjelpemiddelkurs – barmark og snø/is
  • Rullestolkurs

Arbeid og helse:

VHSS kan bistå med avklaring og veien videre for personer som har et arbeidsforhold.