Valnesfjord Helsesportsenter drifter alle ordinære rehabiliteringsytelser i avtalen med Helse Nord RHF. Pasientinntakene er noe begrenset i forhold til normal drift ved senteret, dette for å ivareta smittevernet. Med bakgrunn i den nasjonale smittesituasjonen tar vi nå i en periode, kun inn pasienter tilhørende Helse Nord. Noen av ytelsene gjennomføres og understøttes med digital rehabilitering etter avtale med Helse Nord.

Helse Nord RHF har inngått avtale om 7 plasser for rehabilitering av pasienter direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom, herunder også pasienter som har gjennomgått Covid- 19. Prioriterte pasientgrupper til disse ytelsene er i henhold til retningslinjer fra Helsedirektoratet og er i hovedsak pasienter som henvises direkte fra andre enheter i spesialisthelsetjenesten. I tillegg gjelder dette også noen pasienter i senere faser som har fått ny og betydelig funksjonssvikt. Sistnevnte kan henvises fra primærhelsetjenesten i henhold til normale henvisningsrutiner. Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient.

Henvisning av pasienter fra sykehus skjer direkte fra spesialisthelsetjenesten til VHSS. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk på HER id/rekvirentkode 107795

VHSS har telefontid på hverdager mellom 10.00 og 14.00 på telefon 756 02100. Epost til VHSS sendes til post@vhss.no Kontakt utenom telefontid er til vakthavende sykepleier på mobil 404 08393

For spørsmål om henvisning, inntak og opphold, ta direkte kontakt med inntakskontoret på epost inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. 

Ved behov for kontakt utenom inntakskontoret:

Klinikksjef Elisabeth Johannessen på mobil 913 13 570

Avdelingsleder Medisnisk Service Ida Røg Tjeldberg på mobil 900 20 034 

Avdelingsleder Habilitering og rehabilitering Christian Kjærås på mobil 928 63 566.