Hva er CARF?

 • CARF er et internasjonalt kvalitetssikringsprogram for rehabilitering. CARF sitt oppdrag er å sikre at vi, med pasienten i fokus, har en virksomhet av god kvalitet, som sikrer et best mulig resultat av rehabiliteringen for den enkelte pasient.
 • Valnesfjord Helsesportssenter har gjennom CARF et godt grunnlag for kontinuerlig forbedring.
 • Når revisjonen er godkjent er ledelsessystemet, rehabiliteringsprosess og rehabiliteringsprogram «akkreditert» gjennom CARF.

Hvorfor kvalitetssikrer vi oss?

 • Våre oppdragsgivere krever at vi kvalitetssikrer våre rehabiliteringstjenester for å sikre at pasientene får rehabiliterings- og habiliteringstjenester av god kvalitet. 
 • Kvalitetssikring kan gjøres på mange måter.
 • Valnesfjord Helsesportssenter har valgt å anvende CARF som kvalitetssikringsprogram fordi CARF er en internasjonal anerkjent organisasjon som stiller høye krav til kvalitet.
 • CARF er et kvalitetssikret program som har blitt anvendt i hele verden siden 1966 og som har spesialisert seg på rehabilitering.
 • Per i dag er det 7 rehabiliteringsinstitusjoner i Norge som er akkreditert innen CARF.

CARF sitt verdigrunnlag:

 • Alle mennesker har rett til å bli behandlet med verdighet og respekt.
 • Alle mennesker skal ha tilgang til den rehabiliteringen de har behov for, for å kunne oppnå best mulige resultat.
 • Alle mennesker skal gjennom informasjon og kunnskap styrkes i å kunne formulere sine egne mål og fatte selvstendige valg (samvalg).

Hvordan foregår revisjonen?

 • Revisjonen innledes med et felles møte for alle ansatte.
 • Alle revisorene får felles informasjon fra ledelsen.
 • Revisorene møter og snakker med ulike personer i virksomheten i løpet av de tre revisjonsdagene. De snakker med ledere og ansatte i alle deler av virksomheten, pasienter, oppdragsgivere, henvisere og evt andre samarbeidspartnere.
 • Revisjonsdagene avsluttes med et felles møte for alle ansatte. Her presenteres resultatene fra revisjonen.

Revisorene:

 • Revisorene kan komme fra hele verden, de har alle høy kompetanse på rehabilitering og er utvalgt og utdannet av CARF- organisasjonen.
 • Under revisjonen er det gode muligheter for å utveksle kunnskap og erfaring med revisorene.
 • Samme revisorer vil ikke komme to ganger til samme virksomhet.
 • Revisjonen foregår på engelsk.
 • Vanligvis foregår revisjonen ved at revisorene kommer ut til virksomhetene. Under pandemien foregår revisjonen digitalt.