Beredskapsavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS, om mottak av pasienter direkte fra sykehus, med behov for rehabilitering og behandling etter akutt eller alvorlig sykdom, inkludert gjennomgått Covid-19 er forlenget fram til 1.7.21. Hovedavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS om ordinær rehabilitering løper gjennom hele 2021 og utover et stykke i 2022. 

VHSS forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet