Beredskapsavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS, om mottak av pasienter direkte fra sykehus, med behov for rehabilitering og behandling etter akutt eller alvorlig sykdom, inkludert gjennomgått Covid-19 er forlenget fram til 1.7.21. Hovedavtalen mellom Helse Nord RHF og VHSS om ordinær rehabilitering løper gjennom hele 2021 og utover et stykke i 2022. 

VHSS har av smittevernhensyn et noe begrenset pasientinntak. Noen av tilbudene tilbys og understøttes av digital rehabilitering. Som følge av den nasjonale smittesituasjonen tar vi per tiden kun imot pasienter fra Helse Nord regionen. Vi gjør fortløpende vurderinger av situasjonen og hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre smittevernet. 

VHSS forholder seg til enhver tid gjeldende smittevernregler fra Folkehelseinstituttet samt de råd og føringer som vi får fra vår oppdragsgiver Helse Nord: https://helse-nord.no/