Valnesfjord Helsesportsenter innfører forsterkede smitteverntiltak fra 1. januar 2022 dette grunnet økt smitterisiko i samfunnet og stor usikkerhet knyttet til nye varianter av SARS-CoV-2. Veilederen fra FHI «Råd til rehabiliteringsinstitusjoner ved Covid-19» danner grunnlag for de tiltak som innføres på VHSS. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/helsepersonell/rehabiliteringsinstitusjoner/

Tiltakene innebærer så langt, ingen endringer i inntaksplanen og pasientinntakene på ordinære avtaler eller beredskapsavtalen går som planlagt.

Pasienter: Det er svært viktig at du som pasient ikke møter til opphold dersom du har nyoppstått luftveisinfeksjon eller andre symptomer på Covid-19. Ved så tilfelle ber vi deg ta kontakt med inntakskontoret for nærmere avklaring og avtale. Inntakskontoret har telefon 756 02526/ 756 02528.

Alle pasienter vil måtte fylle ut skjema for vaksinestatus ved ankomst til VHSS. Dersom du ikke er fullvaksinert, vil du bli testet ved ankomst til VHSS. Dersom du skulle få symptomer underveis i oppholdet er det svært viktig at du umiddelbart tar kontakt med sykepleierkontoret. Du vil da bli testet og må forholde deg i isolasjon på rommet inntil testsvar foreligger evt hjemme dersom situasjonen tilsier at det er forsvarlig både med tanke på hjemmeforholdene og at du ikke må benytte offentlig transport.

Du vil få utfyllende informasjon om smitteverntiltak i forbindelse med ankomst og innleggelse på VHSS. Besøkende: Vi tar kun imot helt nødvendig besøk på VHSS. Alt besøk skal være avtalt på forhånd og alle besøkende må benytte munnbind hele tiden inne på VHSS. Det er svært viktig at du ikke kommer på besøk til VHSS dersom du har symptomer på Covid-19. Alle besøkende må registrere seg på eget skjema i resepsjonen ved ankomst til VHSS.

Det er ikke anledning til å leie lokaler på VHSS så lenge vi har forsterkede smitteverntiltak.