Fritt behandlingsvalg betyr at pasienter selv kan velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Pasienter som har fått rett til utredning eller behandling kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

Valnesfjord Helsesportsenter er godkjent leverandør at følgende tjenester innen ordningen fritt rehabiliteringsvalg:

  • Parkinson dag og døgnbehandling.
  • Multippel sklerose, dag og døgnbehandling.
  • Intensiv habilitering barn, dagbehandling.
  • Revmatiske lidelser, døgnbehandling.
  • Senfase ryggmargskade, døgnbehandling.

Her finner du mer informasjon om FBV- tjenestene til Valnesfjord Helsesportsenter:

https://www.helfo.no/fritt-behandlingsvalg/vedlegg-til-fritt-behandlingsvalg-leverandorer/vedlegg-til-valnesfjord-helsesportssenter

Her finner du generell informasjon om behandlingssteder, tilbud og ventetider:

https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted

Her finner du generell informasjon om godkjenning av behandlingssteder:

https://www.helfo.no/fritt-behandlingsvalg/godkjente-fbv-leverandorer