Godkjenningsordningen i fritt behandlingsvalg ble avviklet 1. januar 2023. Men du har fremdeles rett til å velge behandlingssted.

Les mer om avviklingen av ordningen, og hva det betyr her: https://www.helsenorge.no/velg-behandlingssted/fritt-behandlingsvalg-avvikling/