I november, 21.11 - 2.12, skal vi ha rullestolkurs for barn. Henvisning må skrives av helsepersonell f.eks fysioterapeut, fastlege, helsesykepleier. Det sendes til Regional Vurderingsenhet.

Kontakt inntakskontoret på tlf 756 02 528, eller epost: inntak@vhss.no hvis du har spørsmål om oppholdet eller har andre spørsmål om henvisning og søknad.