Vi er svært takknemlig for denne gaven forteller Kjell Jacobsen ved VHSS og Jann-Hårek Lillevoll i Valnesfjord IL som har jobbet særskilt med skistue prosjektet.

SNN Samfunnsløftet bygger nå videre på satsningen i Valnesfjord etter at de i 2019 også bevilget samme beløp til oppstart av arbeidet med nye løyper, skileikeområde og lysanlegg. Delprosjekter som nå er kommet på plass etter en stor dugnadsinnsats og med mange samarbeidspartnere.  Støtte til skistue betyr at en nå kan jobbe videre med å realisere etterlengtede fasiliteter for både den daglige aktiviteten i anlegget og for arrangementer. Målet er et nøkternt og universelt utformet servicebygg med varmerom, enkelt kjøkken, toaletter, og rom for tidtager og speakerfunksjon. Skistua vil være tilgjengelig for VHSS på dagtid i forbindelse med sine aktiviteter og gruppetilbud, mens idretten benytter den primært på ettermiddag, kveld, helger og ved arrangementer.  

Sist onsdag ble tildelingen markert ved VHSS og banksjef i SNN Geir Terje Hansen var full av lovord om prosjektet og samarbeidet mellom VIL og VHSS. For SNN var det ingen tvil om at de ønsket å støtte det videre arbeidet med Aktivitetsarena Valnesfjord.

Nå har vi en jobb videre med fullfinansiering, spillemiddelsøknad og detaljprosjektering før byggearbeidene kan starte. Selve tildelingen er gitt til Valnesfjord IL med VHSS som medsøker. I prosjektet Aktivitetsarena Valnesfjord er VIL og VHSS felles prosjekteier med VHSS som anleggseier for løypenettet.  

Aktivitetsarena Valnesfjord skal være et moderne og fremtidsretta anlegg og er at av de prioriterte anleggene i fylket. Arbeidet følger også opp målsettingene for skianlegg i Nordland med fokus på; rehabilitere, videreutvikle og modernisere anleggene, tilrettelegge anleggene for funksjonshemmede, tilrettelegge for nærmiljøanlegg, skileikanlegg / kompaktanlegg, søke klimavennlige løsninger med hensyn på lyskilder, tilgang til snø, preparering, rehabilitering og utbygging samt utvikle anleggene slik at de er tilpasset helårsbruk. Anlegget er også et naturlig utgangspunkt for mange friluftsinteresserte til familieturer, mosjon og naturopplevelse i et av Saltens mest populære utfartsområder.

Artikkel i Saltenposten