Gjennom et målrettet miljø og klimaarbeid gjennom mange år er nå Valnesfjord Helsesportssenter blitt sertifisert som Miljøfyrtårn.

Selve sertifiseringsprosessen startet tidlig vinter 2020, dels for å få en dokumentasjon på den jobben som allerede er gjort og dels for å finne inspirasjon samt områder til videre klima og miljøarbeid.

Valnesfjord Helseportssenter er sertifisert innenfor følgende kriteriesett:

- Felles kriterier
- Byggeier
- Bofellesskap innen omsorg
- Kantine

Det betyr at VHSS kan dokumentere at vi som instistusjon tilfredstiller strenge kriterier innenfor teamer som arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Sertifiseringen er gyldig til 10.6.2023.

Klima og miljørapport for 2019 kan leses her