Fra og med i dag har Valnesfjord Helsesportssenter ingen pasienter eller ansatte i karantene på institusjonen. Over hundre ansatte og et femtitalls pasienter har testet negativt på Covid- 19 i forbindelse med utbruddet.

Valnesfjord Helsesportsenter har siden i mars gjennomført drift i henhold til enhver tid gjeldende smittevernregler og har i tillegg hatt ytterligere forsterkede interne smittevernregler. Smitteutbruddet i uke 44 viser at til tross for strenge smittevernregler så har vi ingen garanti for at utbrudd ikke kan skje. Smittesporingen i forbindelse med utbruddet viser at det til tross for tiltak i spisesalen, så har det vært noen kontaktpunkter ved bordene hvor smitteoverføring kan ha funnet sted. Valnesfjord Helsesportsenter har nå gjort ytterligere innskjerpinger på smitteverntiltak i spisesalen.

Valnesfjord Helsesportsenter åpner igjen for inntak av nye pasienter fra førstkommende mandag. Alle pasienter som har fått oppholdstiden endret er allerede blitt kontaktet per telefon.

Alle smittevernregler, rutiner og retningslinjer ved Valnesfjord Helsesportsenter er i tråd med FHI sine anbefalinger, bygget på frivillighet og tillit. Valnesfjord Helsesportssenter oppfordrer på det sterkeste alle pasienter og ansatte om å følge de nasjonale anbefalingene som til enhver tid er gjeldende. For at vi alle, pasienter og ansatte, skal føle oss trygge på Valnesfjord Helsesportssenter er det helt nødvendig med en kollektiv og lojal innsats.