Helse Nord RHF (HN) har avlyst den pågående anskaffelsen av spesialisert habilitering og rehabiliteringstjenester i regionen og har av den grunn behov for å forlenge eksisterende avtale med VHSS. Avtalen er forlenget til 30.6.23. 

Inntaksplan for barn i denne perioden:

Svømmeopphold

22.01.23

03.02.23

Tilpasset fysisk aktivitet

22.01.23

03.02.23

Overvekt 3.opphold

05.02.23

17.02.23

Intensiv habilitering

05.02.23

17.02.23

Overvekt 2.opphold

19.02.23

03.03.23

Akt.hjelpemiddel Pigging

19.02.23

24.02.23

Tilpasset fysisk aktivitet Ungdom

05.03.23

17.03.23

CP

05.03.23

17.03.23

Fokus på vinteraktivitet

19.03.23

31.03.23

Unge voksne (18-30 år)

19.03.23

31.03.23

Overvekt 1.opphold

16.04.23

28.04.23

EDS / Hypermobilitet

16.04.23

28.04.23

Overvekt 2.opphold

30.04.23

12.05.23

Tilpasset fysisk aktivitet (småskole/mellomtrinn)

21.05.23

02.06.23

Aktivitetshjelpemiddel

21.05.23

02.06.23

Sykkelopphold

04.06.23

16.06.23

Tilpasset fysisk aktivitet - ungdom

04.06.23

16.06.23

PU / Downs Ungdom

18.06.23

30.06.23

EDS/hypermobilitet

18.06.23

30.06.23