Som følge av pågående pandemi er stiftelsen i en kritisk økonomisk situasjon og det er høyst usikkert når vi har normal pasientaktivitet igjen. Med bakgrunn i dette vil det på nåværende tidspunkt ikke være forsvarlig å ta en beslutning om å bygge ny ridehall etter at hallen vår kollapset i mars. Hestene blir primært solgt, og vi er sikre på at vi vil klare å finne gode hjem til de.