Valnesfjord helsesportsenter (VHSS) har, som følge av pandemien, inngått midlertidig avtale med Helse Nord RHF, fra 1.7.20 til 1.7.21 om 5 døgnplasser for pasienter, direkte fra sykehus, med behov for helt nødvendig rehabilitering og behandling etter akutt og alvorlig sykdom. Nærmere bestemt for hjerneslag, lårhalsbrudd, amputasjoner, multitraumer og pasienter som har gjennomgått Covid- 19. 

Tilbudets lengde og innhold tilpasses den enkelte pasient.

Henvisning av pasienter fra sykehus skjer direkte fra spesialisthelsetjenesten til VHSS. Henvisning sendes fortrinnsvis elektronisk på HER id/rekvirentkode 107795

VHSS har telefontid mellom 10.00 og 14.00 på telefon 756 02100. Epost til VHSS sendes til post@vhss.no

Kontakt utenom telefontid er til vakthavende sykepleier på mobil 404 08393

For spørsmål om henvisning, inntak og opphold, ta direkte kontakt med inntakskontoret på epost inntakskontor@vhss.no eller telefon 756 02526/ 756 02528. 

Ved behov ta kontakt med avdelingsoverlege Hilde Risvoll på telefon 75 602100, klinikksjef Elisabeth Johannessen på mobil 913 13 570 eller avdelingsleder Anne Grethe Lund på mobil 917 63286. 

Ordinære inntak er gradvis iverksatt fra uke 21, med opptrapping i uke 23 og 28 og normal drift fra uke 36.