Målrettet endringsarbeid er en av tre grunnpilarer i vårt tilbud til overvektsopererte.  Det er helt sentralt for å kunne gjennomføre livsstilsendringer over tid. Temaer vi berører er blant annet: Livsstilsendring, endring av vaner, mat og følelser, tankemønster, verdier, mestring av stress og belastninger. Vi jobber med endring i alle elementer av oppholdet, men har også egne økter med endringsprosess og målarbeid. Vi jobber med SMARTE-mål under, mellom og etter opphold.