Hesten er et stort dyr, men også et tillittsfullt dyr.
Målgruppe:

Barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Målsetting:

Gjøre deltakerne fortrolige med hest, øke kunnskap rundt ridning og håndtering av hester. Samt gi innblikk i alt arbeid hestehold medfører og motivere for videre rideaktivitet hjemme som et ledd i å ivareta egen helse.

Organisering og innhold:

Fysisk gir hestens bevegelser under ridning generell styrketrening for hele kroppen, økt blodsirkulasjon, balanse- og koordinasjons trening. Rytteren sitter i en gunstig stilling for optimalt åndedrett, får symmetrisk stimulering av begge kroppshalvdelene, samt øvd opp holdning og kroppsbevissthet. Man får i tillegg oppleve nærhet til og kontakt med et stort dyr. Ridning og hestehold gir mange muligheter for mestring og økt selvtillit.

Opplegget er individuelt tilrettelagt i gruppe.

Programmet under rideuken er lagt opp med mest mulig likhetstrekk til en ordinær rideleir, men med individuell tilrettelegging. Alle deltakere får hver sin hest som de har ansvar for hele uken, med hjelp av sin ”hestepasser”. De har teori og praksis om hest og ridning, strigling, måking, ridning på bane/ tur, kjøring etc.

1 uke (søndag til fredag).