Alle er hjerteligst velkommen på besøk for å se på hestene eller hilse på kattene, men inn i stallen får man kun gå i følge med en ansatt.

NB! Kun ansatte i stallen får gi hestene mat eller gå inn til hestene innenfor gjerdene i luftegårdene.

Her kan du lese mer om stallen og hestene.