NAV har opprettet en landsomfattende telefontjeneste for å svar på spørsmål om pleie- og opplæringspenger (både for barn/unge og voksne).

Du kan ringe tlf. 55 55 33 33
(tastevalg 4 for barn/unge under 18 år).