Barn og ungdomsgrupper blir prioritert, samt voksne med neuromotoriske diagnoser. 

Vi har et gitt antall hester til enhver tid, dette samt hestenes egenskaper setter naturlige begrensninger på antall ryttere. Av hensyn til våre hester er det vektgrenser for de som skal ri, denne kan variere noe i forhold til de enkelte hestene.