Stallens ansatte
Her er det ansatt 6 personer, 8 hester og 1 katt. De 6 personene er en ridefysioterapeut, ridelærer, stallmester og 3 lærlinger i hestefaget. Hestene holdes i flokk ute med vallaker og hopper delt i to grupper. Hestene er ute fra kl 08:00 til 20:00 og inne i stallen om natten. Vi bruker i stor grad de norske rasene Fjording, Dølahest og Norsk kaldblodstraver. Alle hestene er snille og rolige hester.

Stallbygget
Bygget har plass til 12 hester og rommer også en personaldel med kontor, personalrom og lager. Ridehallen er oppvarmet og har en banestørrelse på 20x40m, som er det internasjonale målet på en liten ridebane.

Åpningstider
Stallen er åpen fra kl 7:30 til 15:00 mandag til fredag, da er det ansatte til stede. Alle er hjerteligst velkomne på besøk for å se på hestene eller hilse på katten, men inn i stallen får man kun gå i følge med en ansatt.

NB! Kun ansatte i stallen får gi hestene mat eller gå inn til hestene innenfor gjerdene i luftegårdene.

Opplæringsbedrift
Valnesfjord Helsesportssenter er godkjent lærebedrift for hestefaget.


Ridefysioterapi / Terapiridning


Hesteassistert terapi