Sirius i fart med kjørevogn i ridehallen

Sirius er av rasen Oldenburger, denne rasen er en veldig populær kjøre/ridehest og er mye brukt i sporten både som sprang og dressurhest. Rasen ble opprinnelig avlet frem for det danske kongehus – en riktig royal hest.

Sirius er en av 3 privathester som står hos oss. Han tilhører Elin Korvanen som er ansatt som ridelærer. Sirius kom hit i 2011 fra Nordreisa. Han trives ikke i vind og regn men forlanger da å få komme inn, eller i det minste å få adekvat bekledning på seg. Sirius er stallens største hest og rager 173cm over ryggen. Han er stor og tøff men mammas lille gull uansett.