Jente som flyter på ryggen i bassenget.
Målgruppe:

Barn og ungdom i skolealder med funksjonsnedsettelse.

Målsetting:

Vanntilvenning og/eller svømmeopplæring tilpasset den enkeltes nivå gjennom trygge rammer og intensiv trening.

Organisering og innhold:

Svømmeopphold arrangeres 1-2 ganger pr. år (nov-jan) og har en varighet på 2 uker.

De fleste dagene i oppholdet er det 2 økter i bassenget. I tillegg vil det være økter i gymsal og ute. Det er også ei økt på skolen hver dag.