Målgruppe:

Beregnet for dem som kan ha nytte av gruppetilbud, og er motivert for livsstilsendring og tilpasset fysisk aktivitet. Personer som henvises skal være vurdert av regionalt senter for sykelig overvekt. For å nyttiggjøre seg av oppholdene anbefaler vi å ha en kontaktperson i kommunen som kan bidra i forhold til oppfølging under og etter forløpet. Dem som står på venteliste for overvektsoperasjon, kan ikke benytte seg av dette tilbudet.

Målsetting:

Langvarig livsstilsendring og økt livskvalitet gjennom kunnskap, bevisstgjøring og erfaring med endringsprosess, kosthold og fysisk aktivitet.

Organisering og innhold:

Planlagt forløp på inntil 4 opphold. Første opphold på ca. 3 uker, deretter kan re-opphold tilbys på 2 uker + 2 uker + 1 uke i løpet av en periode på ca. 2 år. Tilbudet kan også gis som dagopphold for personer som bor i nærområdet. 2 pårørendedager under et av oppholdene, for veiledning og undervisning.

Tilbudet inneholder aktiviteter som kan gi både fysisk, psykisk og sosial trening. Vi ønsker å fokusere på mulighetene fremfor begrensingene og gi den enkelte positive opplevelser knyttet til det å bruke kroppen aktivt. Deltakelse i samfunnet er et delmål.