Nettsted under oppbygging

Dette gjelder først og fremst de som har kognitiv svikt og trenger hjelp for oppfølging både under oppholdet, men kanskje spesielt i etterkant av oppholdet.

Les mer om ledsagerfunksjonen.